THIẾT BỊ BÔI TRƠN MỘT ĐIỂM ELECTRO LUBER

Thiết bị bơm mỡ tự động Electro-Luber có thể được đổ đầy chất bôi trơn và được sử dụng trong hầu hết mọi môi trường làm việc. Các nhà cung cấp của chúng tôi tự an toàn và được chấp thuận cho tất cả các vùng nguy hiểm. Chúng cũng được chứng nhận bởi MSHA để sử dụng trong các mỏ. Chúng có thể chứa đầy chất bôi trơn an toàn thực phẩm và sẽ làm việc dưới nước sâu 30 ‘(10m)!