TT Thermal Lube là chất bôi trơn dạng dầu mỡ cực đoan, không chứa chất rắn kim loại hoặc chất lỏng silicone

  • Các polyme phản ứng tổng hợp duy trì độ nhớt ổn định trong khoảng nhiệt độ rộng từ 20 ° C đến 320 ° C (68 ° F đến 608 ° F)
  • Nhiệt độ cao ứng dụng cho vòng bi và con lăn nơi các chất bôi trơn khác không thành công do sự hình thành kẹo cao su và carbon
  • Hiệu quả ở nhiệt độ hoạt động liên tục là 220 ° C (428 ° F) và tăng lên đến 320 ° C (608 ° F) trong một khoảng thời gian ngắn
  • Đặc tính rửa nước xuất sắc, ngay cả khi phải dùng nước nóng, hơi nước hoặc chất tẩy nhẹ
  • Có sẵn hộp 400g (14 ounces) và thùng 18 kg (40 lb)

Thành phần & Thành phần: (Phạm vi%)

Dầu tổng hợp> 93%
Chất làm đặc hữu cơ và vô cơ trơ và chất tổng hợp este <7%
Phụ gia có thể bao gồm chất chống mài mòn <1%

Kích thước Tùy chọn:

TT – Thùng dầu nhiệt
20 kg (44 pound)

TT Thermo-CRtg
TT Hộp mực
400g (400 ounces)