Dầu máy nén khí Mobil Rarus 427

Dầu máy nén khí Mobil Rarus 427 là dầu máy nén khí không tro hiệu suất cao được thiết kế để đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của các nhà sản xuất máy nén khí lớn. Mobil Rarus 427 được khuyến cáo sử dụng cho các máy nén khí trục vít và pittong. Đặc biệt hiểu quả đối với các hoạt động nhiệt độ cao liên tục. Nhiệt độ nén khí tối đa theo DIN 51506, là 220 ° C.