Mỡ Bôi Trơn Chịu Nước

Aquamarine HDT là một loại mỡ chịu nước bán tổng hợp để bôi trơn vòng bi hoạt động môi trường có nước và chịu được tốc độ chậm đến trung bình, đặc biệt là trong điều kiện ẩm ướt hoặc bão hòa, cho nước mặn, biển và các ứng dụng khác.