Mỡ Bôi Trơn Molykote HTP

Mỡ molykote HTP là chất bôi trơn rắn để tạo hình nóng của kim loại, các dụng cụ để tạo hình nóng, đặc biệt là trên máy ép dòng nóng và rèn thả.