Mỡ Bôi Trơn Chống Kẹt 1100 độ Aluminium Anti-Seize G

Mỡ bôi trơn chống kẹt phức hợp nhôm (Aluminium  Anti-Seize G ) phù hợp lý tưởng cho các ứng dụng có sản phẩm có chứa đồng, chì là không phù hợp. Ví dụ: Chì phải là loại trừ khỏi sự tiếp xúc có thể với thực phẩm và chất lỏng có thể uống được, và đồng có thể hoạt động bằng điện hoặc hóa học.