Dầu Bôi Trơn Dây Xích An Toàn Thực Phẩm

Hot Chain Synthest H1 là dầu bôi trơn cao cấp với đặc tính bôi trơn vượt trội, dầu gốc tổng hợp hoàn toàn do đó kéo dài thời gian bôi trơn, thời gian phục vụ. Hot Chain Synthest H1 là một loại dầu gốc tổng hợp ổn định được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ cao, chứa chất chống oxy hóa, phụ gia EP & Anti-Wear và chất chống ăn mòn để cải thiện hiệu suất. Dầu này không chứa chất phụ gia rắn.