Dầu Thủy Lực Gốc Tổng Hợp An Toàn Thực Phẩm

Dầu thủy lực gốc tổng hợp có chất lượng cao, tuổi thọ cao, loại thực phẩm, dầu thủy lực sử dụng  cho thiết bị thủy lực, bao gồm các hệ thống hoạt động ở nhiệt độ khắc nghiệt. Nó được thiết kế cho tất cả các hệ thống trong khu vực chế biến và đóng gói thực phẩm, đồ uống và dược phẩm, nơi cần một loại dầu sạch, không độc hại, không nhuộm màu.