Dầu Bôi Trơn Thực Phẩm Mobil SHC Cibus

Dầu Bôi Trơn Thực Phẩm Mobil SHC Cibus  là loại dầu an toàn thực phẩm được sử dụng cho các hệ thống thủy lực, máy nén, bánh răng và ổ trục hiệu suất vượt trội được thiết kế để bảo vệ thiết bị vượt trội, tuổi thọ dầu dài và hoạt động không có vấn đề trong các ngành công nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm và đồ uống.