Dầu Máy Nén Khí Thực Phẩm Stella

Dầu máy nén khí thực phẩm Stella là một trong những sản phẩm dành cho công nghiệp sản xuất thực phẩm an toàn. Không chứa chất độc hại, có thể sử dụng cho tất cả các loại máy nén khí trong ngành công nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm. Đồ uống và dược phẩm. Vì thế, nó đã và đang được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm hiện nay.