Dầu bơm hút chân không US Lube Vacuum Pump Oil 100

Dầu hút chân không US Lube Vacuum Pump Oil 100 được sản xuất tinh chế từ cơ sở Hydro – theated Gp2. Được thiết kế để đạt hiệu suất cao phù hợp cho các loại máy hút chân không. Đặc biệt là trong các lĩnh vực tách dầu – nước. Có nhiều tác dụng như chống mài mòn và ổn định ô xy hóa, với chỉ số độ nhớt vào và kéo dài tuổi thọ máy chân không khi phục vụ.