Dầu động cơ Mobil Delvac MX 15W40

Mobil Delvac MX 15W-40 là loại dầu động cơ diesel hiệu suất cao hơn, được sản xuất bởi hãng dầu nhớt Mobil nhà sản xuất dầu động cơ hàng đầu thế giới. Mobil Delvac MX™ 15W-40 được ExxonMobil khuyến nghị sử dụng trên hàng loạt các ứng dụng và môi trường hoạt động khắc nghiệt trong các lĩnh vực: vận tải đường bộ, khai thác mỏ, xây dựng, khai thác đá, hàng hải và các ngành công nghiệp nông nghiệp.

Hoá chất tiên tiến của sản phẩm này mang lại thành tích nổi bật trong cả hai loại động cơ điêzen hiện đại ít khói thải và loại động cơ điêzen cũ vận hành trong nhiên liệu có chứa sun phua cao hay thấp. Mobil Delvac MX 15W-40 là hỗn hợp các dầu gốc hiệu suất cao với hệ phụ gia mạnh nhằm kiểm soát tối ưu sự hóa đặc của dầu do sự tạo muội và nhiệt độ cao cũng như chống lại sự ôxy hoá vượt bậc, sự ăn mòn, và chất cặn nhiệt độ cao.