Mỡ Bôi Trơn Molykote G-807

Mỡ Bôi Trơn Molykote G-807 là hợp chất silicon mềm chứa chất bôi trơn rắn có công thức đặc biệt. Nó tương thích tuyệt vời với vật liệu nhựa và cao su.