MỠ MOLYKOTE G-72

MỠ MOLYKOTE G-72 là Mỡ dựa trên xà phòng phức hợp lithium cho nhựa / nhựa và nhựa / kim loại kết hợp trong các ứng dụng cáp điều khiển