Mỡ Bôi Trơn Molykote G-9001

Mỡ bôi trơn Molykote G-9001 được sử dụng cho các ứng dụng nhiệt độ cao, dựa trên công nghệ copolyme silicon độc đáo.