Mỡ Bôi Trơn Van Vòi XL0715 – Thermal Lube

Mỡ bôi trơn XL0715 là một loại mỡ gốc olefin chịu được nhiệt độ cao, được tạo thành từ gốc polymer , dẫn đến độ biến động đặc biệt thấp ở nhiệt độ cao hơn