Mỡ Bôi Trơn Molykote 1292

Mỡ bôi trơn Molykote 1292 cho sự kết hợp kim loại / kim loại với chuyển động chậm đến trung bình và tải trung bình trong một phạm vi nhiệt độ rộng.