Mỡ Molykote 3451

Mỡ Molykote 3451 bôi trơn cho sự kết hợp kim loại / kim loại với chuyển động chậm đến trung bình và tải trung bình đến cao trong một phạm vi nhiệt độ rộng