Mỡ Silicone XL0937 Thermal Lube

Mỡ silicone XL0937 là một loại mỡ silicone với các đặc tính cực kỳ đặc biệt có trong chất lỏng silicon. XL0937 điền đầy các micropores của vòng bi quay ngay cả khi có nước và sẽ không cứng sau khi sử dụng lâu