Mỡ Molykote BG-20

Mỡ Molykote BG-20 là mỡ hiệu suất cao cho sự kết hợp kim loại / kim loại liên quan đến chuyển động nhanh và tải trọng trung bình đến nặng