Mỡ Molykote BG-55

Mỡ Molykote BG-55 có phạm vi nhiệt độ rộng; ígiảm tiếng ồn. Mỡ thích hợp để sử dụng trong vòng bi ở nhiệt độ cao trong thời gian dài.