Mỡ Molykote BR 2 Plus

Mỡ Molykote BR 2 Plus là mỡ hiệu suất cao với chất bôi trơn rắn cho sự kết hợp kim loại / kim loại liên quan đến chuyển động chậm đến nhanh