MỠ MOLYKOTE G-0102

MỠ MOLYKOTE G-0102 là Dầu mỡ gốc khoáng được làm dày bằng hệ thống phức hợp canxi. Nó có thể được sử dụng trong một phạm vi nhiệt độ rộng và cung cấp khả năng chống nước tuyệt vời