Mỡ Bôi Trơn Molykote Multilub

Mỡ bôi trơn molykote multilub hiệu suất cao cho các kết hợp kim loại / kim loại liên quan đến chuyển động chậm đến nhanh và tải trung bình đến cao.