Mỡ Bôi Trơn Molykote PG-21

Mỡ bôi trơn molykote PG-21 hiệu suất cao cho kết hợp nhựa / nhựa và nhựa / kim loại liên quan đến chuyển động chậm đến trung bình và tải nhẹ đến trung bình.