Mỡ Bôi Trơn Molykote X5-6020

Mỡ môi trơn molykote X5-6020 là mỡ dầu khoáng cao cấp, được sử dụng cho vòng bi tiếp xúc trượt trong máy ghi âm thanh và video, đầu CD và máy ảnh