Bộ Chia Mỡ 8 Đầu Ra 1000 Model

Bộ chia mỡ 8 đầu ra loại 1000 Model là một thiết bị tiên tiến và hợp lý, nó được sử dụng trong điều kiện áp suất cao và dải nhiệt độ làm việc rộng.

Bộ chia mỡ 8 đầu ra có thể gắn trực tiếp lên thiết bị bơm mỡ để tạo thành một hệ thống bôi trơn đơn dòng.