Bộ Khối Chia Mỡ 10 Đầu Ra U-10R

Bộ khối chia mỡ 10 đầu ra U-10R được sử dụng trong các hệ thống bôi trơn nhiều điểm, có sẵn 10 đầu ra bôi trơn, van phân phối có nhiều Piston và có thể được tùy chỉnh theo tình hình bôi trơn.

Khi hệ thống được điều áp, các piston tuần tự được dịch chuyển cho đến khi hoàn thành chu trình. Dầu mỡ chảy ra từ mỗi cửa xả và sau đó tiếp tục lưu thông.