Bơm Mỡ Bằng Điện Di Động DDRB-1P

Bơm mỡ bằng điện di động DDRB-1P thích hợp cho các hệ thống bôi trơn tập trung dầu loãng khô một dòng và dòng đôi. Với tần suất bôi trơn cao, chiều dài đường ống dài và các điểm bôi trơn dày đặc. Như một thiết bị phân phối để cung cấp mỡ bôi trơn.