Dầu Bánh Răng Thực Phẩm

Dầu bánh răng thực phẩm là một dầu bôi trơn có tuổi thọ cao, cấp thực phẩm, tổng hợp dầu hộp số dựa trên tất cả các loại hộp số, bao gồm cả nhiệt độ khắc nghiệt. Chất lỏng cơ bản tổng hợp giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm và kéo dài đáng kể khoảng thời gian thay dầu. Dầu bánh răng thực phẩm được thiết kế để kéo dài thời gian thay thế và thay dầu với gói phụ gia độc đáo cũng mang lại cho nó các đặc tính khử nhũ tương tuyệt vời.