Dầu Silicone An Toàn Thực Phẩm

Dầu Silicone an toàn thực phẩm có thành phần hóa học polydimethyl-siloxan, có các độ nhớt khác nhau, từ 0,65cS đến 60.000cS. Dầu Silicone là chất lỏng trong suốt, không độc hại, trơ và không mùi