Mỡ Bôi Trơn Chịu Tốc Độ Cao

Multi-Lube là mỡ bôi trơn chịu tốc độ cao ,có chất làm đặc PTFE (thường được gọi là Teflon) để giảm ma sát vượt trội và mang tải. Nó được sử dụng để bôi trơn hệ thống dây xích, băng tải, hệ thống các thanh ray của đường tàu, và các ứng dụng khác trong nhà máy