Mỡ Dẫn Điện Electrical Contact Grease

Mỡ tiếp xúc điện có đặc tính chống ăn mòn tuyệt vời và ổn định cơ học. Bộ phim bôi trơn It chữa bệnh tự chữa bệnh sẽ bảo vệ lâu dài chống ăn mòn và mài mòn.

Mỡ tiếp xúc điện là trơ về mặt hóa học cho phép khả năng tương thích vật liệu vượt trội với phần lớn các vật liệu bao gồm nhựa như PC, ABS, POM và Pa. Thích hợp để sử dụng với tất cả các vật liệu được sử dụng trong sản xuất Thiết bị liên lạc điện và thiết bị chuyển mạch.