Mỡ Bôi Trơn Dây Cáp Chịu Tải Cực Lớn

Multi-Lube Xtreme là một chất bôi trơn cực kỳ chất lượng cao được tăng cường với một hệ thống treo ổn định cao cấp PTFE để mang lại sự bôi trơn và giảm ma sát vượt trội và mang tải. Nó được thiết kế để thâm nhập chuỗi và chủ đề cũng như chất lỏng nhà xưởng nói chung sẽ bôi trơn bảo vệ và làm sạch các thành phần.