Mỡ Bôi Trơn Dây Cáp Multi-Lube TF

Multi-Lube TF là một chất bôi trơn cực kỳ chất lượng cao được tăng cường với hệ thống treo ổn định của PTFE để mang lại độ bôi trơn và tải trọng vượt trội. Nó được thiết kế để thâm nhập chuỗi và chủ đề cũng như chất lỏng nhà xưởng nói chung sẽ bôi trơn, bảo vệ và làm sạch các thành phần. Multi-lube TF có chất phụ gia chống ăn mòn và chống oxy hóa và chất mang dung môi, khi bay hơi, để lại một lớp màng bôi trơn bền, bảo vệ chống ăn mòn và giảm mài mòn và ma sát.