Mỡ Bôi Trơn Molykote HP-300

Mỡ bôi trơn Molykote HP-300 là Mỡ flo hoàn toàn cung cấp hiệu suất phi thường trong điều kiện khắc nghiệt. Được thiết kế để sử dụng trong phạm vi nhiệt độ rộng.