Mỡ Molykote EM 50 L

Mỡ Molykote EM 50 L là Dầu hydrocarbon tổng hợp / mỡ xà phòng lithium. Nó có khả năng tương thích tuyệt vời với các chất dẻo như polyacetals và polyamide