Mỡ Molykote EM 60 L

Mỡ Molykote EM 60 L là mỡ tổng hợp ở nhiệt độ thấp có chứa chất bôi trơn rắn, được dùng động cơ điện hoạt động ở nhiệt độ thấp.