Mỡ Molykote G-0051FM

Mỡ Molykote G-0051FM là mỡ thực phẩm đa năng. Mỡ mang màu trắng là một chất bôi trơn hiệu suất cao được thiết kế cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống