Mỡ Molykote FB 180

Mỡ Molykote FB 180 là mỡ hiệu suất cao cho sự kết hợp kim loại / kim loại liên quan đến chuyển động chậm đến trung bình và tải nhẹ đến nặng