MỠ MOLYKOTE G-2001

MỠ MOLYKOTE G-2001 là Mỡ gốc dầu tổng hợp được làm dày bằng hệ thống lithium-canxi. Cung cấp hiệu suất nhiệt độ thấp tuyệt vời và cung cấp bảo vệ cao cấp chống mài mòn.