MỠ MOLYKOTE G-2003

MỠ MOLYKOTE G-2003 là Mỡ bôi trơn lithium hiệu suất cao dựa trên hydrocarbon tổng hợp. Nó cung cấp các đặc tính nhiệt độ thấp tuyệt vời và cung cấp bôi trơn dài hạn cao cấp nhờ chất bôi trơn rắn đặc biệt.