MỠ MOLYKOTE G-4500 / G-4501

MỠ MOLYKOTE G-4500 / G-4501 là Chất bôi trơn đặc biệt kết hợp lợi ích của nhiệt độ hoạt động rộng và khả năng tương thích rộng với các vật liệu khác nhau