MỠ MOLYKOTE G-4700

MỠ MOLYKOTE G-4700 là Chất bôi trơn đặc biệt kết hợp lợi ích của nhiệt độ hoạt động rộng và khả năng tương thích rộng với các vật liệu khác nhau