Mỡ Bôi Trơn Molykote Longterm 2 PLUS

Mỡ bôi trơn molykote longterm 2 plus cho sự kết hợp kim loại / kim loại với chuyển động chậm đến trung bình nhanh, đặc biệt là với tải trọng cao.