Mỡ Bôi Trơn Molykote Longterm 2/78G

Mỡ bôi trơn molykote longterm 2/78G hiệu suất cao cho sự kết hợp kim loại / kim loại. Với chuyển động chậm đến trung bình và ứng suất từ trung bình đến cao. Đặc biệt với tải trọng cao. Thành phần của sản phẩm này bao gồm: Chất làm đặc Lithium Soap,dầu khoáng, chất bôi trơn rắn, phụ gia EP. Chất ức chế ăn mòn và các chất cải tạo kết dính.