Mỡ Bôi Trơn Molykote Longterm W2

Mỡ bôi trơn molykote Longterm W2 là mỡ màu trắng cho sự kết hợp kim loại / kim loại với chuyển động chậm đến nhanh và tải trung bình.