Thiết Bị Bơm Mỡ Tự Động 1 Điểm Electro-Luber

Thiết bị bơm mỡ tự động Electro-Luber có thể được đổ đầy chất bôi trơn và được sử dụng trong hầu hết mọi môi trường làm việc. Bơm mỡ Electro-Luber được lắp đặt ở những nơi yêu cầu chống nổ, chống ăn mòn và vùng nguy hiểm. Chúng cũng được chứng nhận bởi MSHA để sử dụng trong các mỏ. Chúng có thể chứa đầy chất bôi trơn an toàn thực phẩm và sẽ làm việc dưới nước sâu 30 ‘(10m)!

Bơm mỡ Electro-Luber dễ dàng lắp đặt, sử dụng và giảm đáng kể nguy cơ thất bại bằng cách bảo đảm rằng máy của bạn liên tục bôi trơn với đúng lượng chất bôi trơn vào đúng thời điểm.