Mỡ Bôi Trơn Vòng Bi An Toàn Thực Phẩm

Food Greas HD  là một loại mỡ bôi trơn an toàn thực phẩm sử dụng trong ngành thực phẩm, nước và đồ uống, có khả năng chống mài mòn cho vòng bi, con lăn trong các dây truyền sản xuất thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và các ngành công nghiệp sạch khác

Food Greas HDmỡ bôi trơn chất lượng cao, mỡ chịu nước để sử dụng trong môi trường sản xuất thực phẩm, dược phẩm và đồ uống, nơi có thể xảy ra tiếp xúc với thực phẩm ngẫu nhiên và cần phải có khả năng chống mòn cao. Food Greas HD phù hợp với mọi loại vòng bi.