MỠ MOLYKOTE G-5032

MỠ MOLYKOTE G-5032 là Mỡ silicon trắng mục đích chung cho các ứng dụng trong các nhà máy chế biến thực phẩm nơi yêu cầu các sản phẩm tuân thủ H1